Skip to content

 

SCOPUL

Asociația își propune să ajute financiar, material și social, copii/adolescenți abandonați, defavorizați, proveniți din familii dezorganizate, disfuncționale, sau refugiați din teatrele de război; copii/ adolescenți cu probleme de sănătate fizică sau psihică, alte categorii de copii și adolescenți aflați în dificultate.

OBIECTIVE

● Integrarea copiilor și adolescenților abandonați într-o viața socială cât mai normală; ● Creșterea nivelului de trai al copiilor abandonați sau a celor aflați în familii defavorizate; ● Dezvoltarea copiilor și adolescenților în plan educativ, sportiv, cultural; ● Susținerea copiilor și adolescenților prin suport psihologic; ● Prevenirea și reducerea abandonului școlar și familial.

Președinte (psiholog)

Doina Ianuș

Președinte (psiholog)
Vicepreședinte (actor)

Andrei Ianuș

Vicepreședinte (actor)
Membru (economist)

Cristina Petrache

Membru (economist)
Membru (asist. medical)

Liliana Boidache

Membru (asist. medical)
Asociatia Aminteste-ti de mine - Radauti - Cadouri-11

Cum ne vom atinge obiectivele?

● Prin susținerea și dezvoltarea de servicii comunitare pentru ajutorarea/sprijinul copiilor, adolescenților, tinerilor și familiilor acestora;

● Prin strângerea de fonduri și produse materiale ce vin în sprijinul și satisfacerea nevoilor copiilor și adolescenților defavorizați;

● Prin activități de consiliere psihologică pentru copii și adolescenți aflați în dificulate, pentru familii defavorizate/vulnerabile;

● Prin organizarea de evenimente, întâlniri, seminarii/conferințe, campanii de conștientizare și sensibilizare naționale și internaționale pe teme ce decurg din scopul Asociației;

● Prin înființarea de parteneriate cu ONG-uri, instituții private și de stat pentru îndeplinirea scopului Asociației;

● Prin înfiițarea, organizarea și coordonarea de centre de zi, căsuțe de tip familial și alte forme de organizare ce vin în întâmpinarea nevoilor copiilor abandonați, defavorizați, refugiați;

● Prin dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, instituții private și de stat pentru îndeplinirea scopului asociației;

● Prin dezvoltarea de parteneriate cu instituții sau alte formațiuni de stat sau private, persoane particulare,  care pot implica copiii și adolescenții în activități educative, sportive și culturale.

Cum ne finanțăm proiectele?

● Cotizaţiile membrilor;
● Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
● Dividendele societăţilor reglementate de Legea  31/1990 înfiinţate de Asociaţie;
● Venituri realizate din activităţi economice directe;
● Donaţii, sponsorizări sau legate;
● Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Asociatia Aminteste-ti de mine - Radauti - Cadouri-72